Tarieven

Zakelijk

Voor bedrijven die investeren in het welzijn en de re-integratie van hun medewerkers is het tarief € 125,- per uur (exclusief 21% BTW).

Een coachtraject leidt niet altijd tot een snellere inzet van de medewerkster. Dat kan komen door onder andere vermoeidheid, bijwerkingen van medicijnen of een emotionele terugval. Wel geeft een coachtraject de werkgever inzicht in de (nieuwe) mogelijkheden van de werknemer en de eventuele beperkingen in het werk. Door betere communicatie kunnen ureninzet, taken en verantwoordelijkheden sneller en efficiënter worden afgestemd waardoor de werkneemster beter in haar rol komt en de werkgever minder verzuimkosten heeft.

Lees hier de evaluatie van een coachee.

Na een intakegesprek wordt een offerte opgemaakt voor het coachtraject. Dit traject bestaat uit coachwandelingen en de mogelijkheid tot telefonisch en online coaching tussen de wandelingen door op het moment dat de coachee daar behoefte aan heeft. Uiteraard zit er een tussentijdse en eindrapportage in het traject.

Particulier

Voor vrouwen die het coachtraject voor eigen rekening nemen, hanteer ik een gereduceerd tarief van € 85,- per uur (inclusief BTW). Elk traject is persoonlijk en kent zijn eigen duur. Als richtlijn: een traject duurt meestal tussen de vijf en tien gesprekken. Tussen de gesprekken zitten één, twee of drie weken.

Het kennismakingsgesprek is een half uur en kost € 25,- (inclusief BTW). Je ontvangt dan ook het boek: Borstkanker… en nu?!

Er zijn diverse mogelijkheden om (een deel van) de kosten terug te krijgen:

Via de werkgever
Als je een baan hebt, vraag dan bij je werkgever na welke kosten hij eventueel voor zijn rekening wil nemen. Regelmatig reserveert een werkgever een opleidingsbudget waaronder ook coaching valt. Er zijn bedrijven die in het kader van hun vitaliteitsbeleid een vitaliteitsbudget per medewerker hebben gereserveerd. Ook kan vergoeding van coachkosten in de CAO zijn opgenomen.

Via de arbodienst
In overleg met de bedrijfsarts is een werkgever vaak bereid om de kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Neem daarvoor contact op met de bedrijfsarts, je leidinggevende of personeelszaken.

Via de zorgverzekeraar
Slechts enkele zorgverzekeraars vergoeden op dit moment een (deel van een) coachtraject: De Amersfoortse en DITZO. Bel mij gerust voor meer informatie.

Via de Belastingdienst
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Zie www.belastingdienst.nl onder aftrek studiekosten voor de voorwaarden en de bedragen. Of bel met de Belastingtelefoon (0800 – 0543).

Ben je zzp-er?
Dan kun je de kosten zakelijk opvoeren en de BTW aftrekken. Als je een AOV hebt afgesloten, willen verzekeraars ook weleens (een deel van) de kosten vergoeden. Bel eens met je contactpersoon bij je verzekeraar of met je tussenpersoon.